Het stedenbouwkundig attest geeft aan de eigenaar de toelating om een onroerend goed te verkopen als bouwgrond en geeft aan de kopers de waarborg dat zij op dit onroerend goed kunnen bouwen.

Het stedenbouwkundig attest vraagt de overheid een beslissing te nemen over een uit te voeren project. De gemeente geeft vervolgens advies over de uitvoerbaarheid van het project en over de conformiteit met de van toepassing zijnde stedenbouwkundige voorschriften.

Het stedenbouwkundig attest biedt in geen enkel geval vrijstelling van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren van de werken. Het is aanbevolen dat attest toe te voegen aan een latere aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Sommige formaliteiten, zoals openbare onderzoeken, zullen immers niet worden herhaald als ze reeds werden uitgevoerd bij de aanvraag van het attest.

Nuttig adres hiervoor: http://www.ruimtelijkeordening.be/