Met plaatsbeschrijving wordt bedoeld het nauwkeurig en volledig vastleggen van de aard van een onroerend goed, de eventuele gebreken aan dit eigendom en dergelijke meer. Dankzij een plaatsbeschijving kunnen latere juridische twisten worden vermeden. Als toch een rechtzaak ontstaat, vormt de deskundig opgestelde plaatsbeschrijving een document met een zeer hoge bewijskracht.

In de regel wordt van de vaststelling in een eigendom een verslag (ook wel proces verbaal) opgesteld, dat ter ondertekening wordt aangeboden aan de belanghebbende partijen.

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en beëindiging van de huurovereenkomst

De huurder en verhuurder zijn verplicht om op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Een plaatsbeschrijving legt de toestand vast bij de aanvang van de huur. Bij het einde van het huurcontract wordt de toestand vergeleken met deze die beschreven werd bij aanvang van de huur. Sommige verschillen zullen kunnen beschouwd worden als normaal gebruik of vetusteit, anderen zullen beschouwd worden als 'huurschade' en voor deze zal een schadevergoeding geraamd worden.

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde werken

Aannemers van wegeniswerken, bouwwerken en afbraakwerken, hebben een plaatsbeschrijving nodig om betwistingen met de aanpalende eigenaars, na het einde van de werken, te voorkomen. Wanneer er door hun werken schade aan de constructies optreedt, kunnen zij immers verantwoordelijk worden gesteld.