Expertises zijn handelingen die tot doel hebben om een toestand te registreren met het oog op latere acties. Als expertisebureau kunnen we hulp en bijstand bieden bij:

- bouwproblemen

- schadegevallen (bouwschade, huurschade, ... )

- tegenexpertises

- advies met betrekking tot bouwgeschillen

- bemiddeling

- bouwkundig advies en bijstand bij oplevering

- muurovernames

Een vakbekwaam bouwexpert is de aangewezen persoon om u correct advies te verstrekken en is in de bouwwereld de aangewezen partner om uw belangen te behartigen.