De opdrachten voor landmeetkunde & expertise bestaan hoofdzakelijk uit opmetingen, GPS-metingen, afpalingen, verkavelingen, ruilingen, uitzetten van bouwwerken, plaatsbeschrijvingen en schattingen.

Die diensten worden uitgevoerd in opdracht van privé-personen, openbare besturen, bedrijven, notarissen, architecten, studiebureaus, aannemers, banken, vastgoedmakelaars, advocaten, boekhouders, bedrijfsrevisoren,